СУЧАСНА
ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА
В БОРИСПОЛІ
Поточний набір триває з 26 лютого
по 27 березня 2019 року