СУЧАСНА
ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА
В БОРИСПОЛІ
Поточний набір триває з 22 жовтня
по 20 листопада 2018 року